Tag Archives: Jayanti

Jayanti en de Dalai Lama

jydl BK Jayanti is bij BK volgelingen bekend als spiritueel leider, trainer en auteur van een aantal “ghostwritten” boeken,  Europees directeur van de zogenaamde Brahma Kumaris Spirituele Wereld University (UK) in LondenBrahma Kumaris vertegenwoordiger bij de Verenigde Naties in Genève, familielid van de overleden BKWSU oprichter Lekhraj Kripalani en huidige wereldwijde leider Janki Kripalani en mogelijk de “troonopvolger” van Janki om herboren te worden als royalty’s in de toekomst “Gouden Eeuw”. Jayanti beweert  te hebben “gewerkt” met de Dalai Lama, zijne heiligheid Tenzin Gyatso.

 En richt zich in 2008 op:

“The need for women to develop positive communication among the religious leaders of the world”.

Om “de erosie van geestelijke waarden als een onderliggende oorzaak van de hedendaagse wereld crises”, te bekijken? 

Jayanti is ook lid van het uitvoerend comite van het World Congress of Faiths. Volledig ondersteund door de BKWSU PR machine.

Zoals de Brahma Kumaris 20 jaar heeft volgehouden dat de Universiteit van Texas  hun  leider Janki als “the most stable Mind in the World”, heeft verklaard en die claims later hebben ingetrokken werd het kantoor van de Dalai Lama benadert om de claim “gewerkt” te hebben met de Dalai Lama te controleren. Het volgende antwoord werd ontvangen van Zijne Heiligheid de secretaresse Chhime R. Chhoekyapa.

BrahmaKumaris.Info wrote: The Global Council‎ of the International Museum of Women record that on her curriculum vitae, Jayanti Kripalani of the so-called Brahma Kumaris World Spiritual University has “worked with the Dalai Lama”.http://www.imow.org/about/globalcouncil/indexCould you please confirm in what capacity, Sister Jayanti worked with the Dalai Lama?

Thank you

Chhime R. Chhoekyapa wrote: Thank you for your email regarding Jayanti Kripalani of Brahma Kumaris India having worked with His Holiness the Dalai Lama.I am to inform you that he has visited their Centre in Mount Abu to deliver talks and it is difficult to tell if His Holiness knows Ms. Kripalani personally.

 

Nou ja, men kan speculeren over wat BK leiders bedoelen met “werk”.

Jayanti heeft de universiteit niet afgemaakt en heeft nooit een echte baan gehad. Met de leeftijd om “op zoek te gaan naar zichzelf” raakte zij net als  Janki Kripalani in India betrokken bij de sekte. De positie van Kirpalani  binnen de organisatie is vermeend tot stand gekomen door aanzienlijke financiële en materiële donaties van haar vader.

Met beschuldigen richting de Britten van racisme en seksisme  omdat ze niet  zoals haar broer door kon leren voor dokter werd ze door haar moeder aangemoedigd de religie in te stappen. Het gezin Kirpalani was lid van dezelfde Sindi “business community” van waaruit de sekte ontstond. De jonge Jayanti werd al snel een leidend medium binnen de groep, de aard van de opleiding tot het mediumschap of de geest initiatie, wordt alleen besproken binnen de binnenste BK kringen. De betreffende berichten en instructies van de overleden oprichter en de spirituele gids van de groep tijdens de wekelijkse seances worden “Bhog offerings” genoemd. Haar advies binnen de religie wordt “Shrimat” genoemd wat wordt beschouwd als het woord “gelijk aan God “.

In het Verenigd Koninkrijk staat de Brahma kumaris geregistreerd als “goed doel” met als doel om het “Hindusim” te bevorderen en  het “bestrijden van armoede”. De BKWSU maakt gebruik van de beschermde titel “universiteit”  zonder de juiste bevoegdheid. Ondanks het ontvangen van meer dan $ 3.000.000 aan donaties elk jaar en het opbouwen van een vastgoed portefeuille ter waarde van meer dan $ 25.000.000, kun je niet spreken van “armoedebestrijding”.  

De “Global Council of the International Museum of Women” is een groep van diverse internationale leiders die zich inzetten voor de versterking en verbetering van het leven van vrouwen over de hele wereld door middel van onderwijs, sociale voorzieningen, maatschappelijke ontwikkeling, politiek, recht, kunst, de bevordering van vrede in de wereld en gerechtigheid.

Brahma Kumaris gebruikte vrouwen en verdacht veel kinderen als arbeiders voor de bouw van hun nieuwe luxe comfortabele met airco ingerichte woonkwartier vernoemd naar weer een andere Senior.

BK_workers

Advertisements