Tag Archives: Frank Whaling

Het BK Kastenstelsel

inverted_tree2Het BK Kastenstelsel

Een ander onderdeel van de BK ideologie  die vorm geeft aan de manier van denken over allerlei onderwerpen is het BK metafysische kastenstelsel . Elke ziel is altijd lid van een bepaalde kaste . Niet alleen in dit of dat leven maar ook in de zogenaamde zielen wereld .  BK illustraties en afbeeldingen van de zielen wereld laat elke ziel zien in een omgekeerde boom . God zit op de top , gevolgd door de hoogste BKs, dan de middelste rang , en vervolgens de onderste BKs . Onderaan zijn de laagste BKs geplaatst. Aan het begin van elke tak zijn de zogenaamde profeet zielen Christus , Boeddha , Mohammed, Abraham etc. Onder deze staan al de zielen van hun respectievelijke religies waar de beste eerst komt , gevolgd door de lagere en dan de laagste .

Iemands positie in deze hiërarchie staat vast . Als je toevallig een BK ziel bent dan ben je gezegend, althans vergeleken met leden van andere religies . In de cyclus van geboorte en dood hier op aarde  bent je als BK voorbestemd net zoals je dat was in de vorige cyclus en je loopt nooit het risico dat als je in de vorige cyclus een BK was dat je misschien als christen of een jood of een moslim wordt gedegradeerd . Eveneens kunnen zelfs de beste van de andere religies niet rekenen om gepromoveerd  te worden tot de  BK elite . Noch kunnen ze toetreden tot de enige ware hemel van de BK theologie namelijk de BK “Golden age” hemel. De zielen van andere godsdiensten gaan in het gunstigste geval  naar een soort van relatieve hemel in het midden van de BK hel . Ze hebben geen echte of absolute hemel .

Binnen de samenstelling van de BK zijn er natuurlijk ook verschillende niveaus  zowel de positie in de zielen wereld als in de kwaliteit en kwantiteit van het leven op aarde . Degene het dichtst bij God en praktisch vrijwel onafscheidelijk van God is de BK oprichter  Lekhraj Kirpalani en er zijn zeven andere zielen die deel uitmaken van de hoogste kwaliteit  wezens, de enige menselijke zielen waarvan wordt gezegd dat zij werkelijk de perfectie zullen bereiken  en deze posities zijn al ingenomen door de huidige BK leiders.  Maar er zou een plekje over zijn dus als je heel goed je best doet zou je je er nog tussen kunnen wringen als je dat echt heel graag zou willen.  Onder deze zeven zijn er nog honderd die misschien niet het allerhoogste niveau van perfectie zullen bereiken maar misschien wel heel dicht bij het absolute hoogste niveau kunnen komen en als een neveneffect van hun inspanningen tegelijkertijd hun BK religie over  de mensheid  verspreiden en zichzelf te zuiveren met hun eigen BK Raja Yoga meditatie zodat daardoor de nucleaire holocaust die de wereld eindigt en dus de ronde van deze hel ook zal eindigen . Veel van de vooruitstrevende ambitieuze Raja Yoga “teachers” hopen stiekem deel uit te mogen maken van de legendarische 108. En men moet benadrukken dat dit soort ambitie sterk wordt aangemoedigd .  “Hebzucht is goed” als het maar “de juiste soort hebzucht is “,  een “spiritueel” eigenbelang in het hart van BK filosofie van karma.

Onder de ‘ Rozenkrans van de 108 ‘ zijn er zestienduizend . Dit klinkt misschien veel maar als je bedenkt dat er momenteel enkele honderdduizenden leden van de religie de stoelendans doen wordt het vrij krap .

En onder deze zestienduizend zijn er negenhonderdduizend, het officiële aantal zielen die naar de hemel kan . Dit zouden wel BK zielen zijn maar bleken uiteindelijk nogal slecht te zijn . Ze deden te weinig “service” en hun meditatie was grillig en ineffectief .

Als een BK seksueel contact heeft gehad of kiest voor een relatie en vervolgens de organisatie verlaat of belastert is hij technisch gezien nog steeds een BK ziel en zal naar de hemel gaan  maar hij is schuldig door de uitzonderlijk kans die niet iedereen voorgelegd krijgt af te wijzen.  Hij heeft de directe leer van God verworpen of genegeerd en niet per ongeluk maar bewust. Hij heeft zogenaamde ondeugden tot op het punt waar de zonden van het vlees of de arrogantie van zijn ego om zichzelf te verwennen, zijn eigen verlangens na te volgen , zijn eigen meningen te uiten in plaats van te doen wat God hem heeft opgedragen toegestaan en opnieuw doen gelden tijdens zijn incarnatie als BK . Van een potentiële god die aan tafel van de hemelse en aardse goden had mogen plaatsnemen , mocht leven en liefhebben met andere leden van de elite 108 van de BK Rozenkrans tot in alle eeuwigheid, heeft hij zichzelf van de vijfde verdieping geworpen en zijn kans van ware grootheid onherstelbaar vernietigd . In zijn volgende incarnaties hetzij in de hemel of in de latere “ages” als de hemel wederom verslechterd en veranderd in de hel is hij nu voorbestemd om alleen maar van grote afstand te mogen toe kijken naar het mooiste aller hoogste. Maar.. als hij geluk heeft kan hij misschien in de nabijheid komen als kwalitatief middelmatige ziel, zeg maar een van de zestienduizend en mag dan hij “servant” dienaar zijn . Het dichtst dat hij nog bij de  “honderd en acht” kan komen is bij hun dood want hij zal hun lichamen moeten verbranden omdat hij tijdens zijn BK leven zelf werd verteerd door het vuur van lust .

Dit is het beeld dat geschetst wordt en is de korte versie want er is veel meer aan de hand en het effect van dit beeld wordt versterkt door de dagelijkse herhaling in de ochtend “klassen” die alle BKs moeten bijwonen en met deze zeer intense beelden ontwikkelt de BK zich verder . Net als bij het middeleeuwse katholicisme zijn de schoonheid van de goddelijke genade in al haar prachtige voorstellingen  in de geest van de gelovige geëvenaard door de verschrikkingen van helse mislukking .

Het BK begrip van het metafysische kastenstelsel heeft BK net als bij andere begrippen  ‘geleend’ van het hindoeïsme . Dat BK tracht deze begrippen nieuw leven in te blazen en te herinterpreteren om zo de visie van BKs op andere mensen tot in het extreme te veranderen wat moderne liberale Hindoes weerzinwekkend vinden . Het Hindoe kastensysteem is in zijn ergste uitingen vergelijkbaar met slavernij , nazisme en apartheid . Hoewel BK  kritisch is ten aanzien van het traditionele kastenstelsel gebruikt BK niet alleen de basisbegrippen (hoewel  ze worden geherinterpreteerd)  maar ook de bewoordingen . Brahmin etc hebben allemaal  een nieuwe BK betekenis . De status van cremator in de hemel  is het lot van slechte BKs en is een directe herinterpretatie van de untouchables  de rol van leatherworker en de cremator . Een  Shudra  is iemand van extreem lage kaste, een Hindoe van hogere kaste is niet toegestaan  om deze zelfs maar aan te raken laat staan ​​een praatje mee te maken of bevriend te raken en zijn allemaal labels geworden voor die BKs die zich vervallen in onzuiverheid met seksuele handelingen of door de BK te verlaten. Om een BK  Shudra te noemen is zo’n beetje het ergste scheldwoord dat je kunt bedenken. Ex-BKs hebben op hun beurt de term weer geherinterpreteerd  dus nu is de houding van sommige ex BKs om erom te lachen en te zeggen  “ja ik ben een Shudra ” wat deels een verdediging is tegen een zeer krachtige, beledigend en schadelijk concept en wat na jaren later nog steeds steekt  omdat ze weten dat  BK het echt meent.

Het is diep beledigend voor sommige senioren dat zij iets zouden kunnen leren van iemand die gelabeld is als Shudra, iemand van buiten de organisatie, zelfs als de betrokkenheid bij het ​​openbaar maken van de sektarische werkwijze van organisatie mogelijk een van Gods ondoorgrondelijke wegen is . Stel dat deze beloond zou worden voor alle inspanningen en een plaats bij de 108 zou krijgen dan is het zeer twijfelachtig dat de anderen BKs komen opdagen  om te feliciteren.

De effecten op BKs van deze steeds aanwezige indeling en gradatie van mensen zijn legio waaronder het onvermijdelijke isolement en narcisme dat  een kritiekloze en overdreven volgzame houding tegenover de senioren stimuleert. Ze zijn immers de allerhoogste 8! Een duidelijk teken dat je bent voorbestemd voor de vergetelheid zou de slechte persoonlijke betrekkingen zijn met de leden van de hogere kaste . Je zult je tijd in vorige geboorten doorgebracht hebben met zielen van je eigen categorie dus als je niet vertrouwd bent met de elite , of zij met jou dan is dat geen goed voorteken . Het metafysische kastensysteem in de fysieke wereld is in de vorm van de senioren  omdat hun positie  al bekend is . De senioren zijn “de acht” dus als je  het wilt aanschuiven aan de tafel  top kun je maar beter niet je betrekkingen met hen beschadigen . Hou ze tevreden en alle andere factoren zullen voor jou ook gelijk blijven. Het is precies zoals alle theoretische  kastenstelsels  het gaat om de controle van gedrag met het onvermijdelijke realistisch effect .

De rebel achteraan in de klas wordt minder plausibel een rolmodel simpelweg omdat hij niet de gewenste contributie levert aan zijn senioren. Het maakt niet uit dat hij eigenlijk wellicht verstandiger of slimmer is dan de rest van de klas. De neiging tot stigmatiseren , isoleren en uiteindelijk los laten van de ‘ slechte ‘ Bk is subtiel omdat BKs bijna allemaal vriendelijk en goed bedoelende mensen zijn . Het is ook een deel van de BK cultuur om liefde en respect te tonen voor iedereen. Maar je hebt niet of voelt niet dezelfde kwaliteit van liefde of respect voor degenen die je categoriseert  als ‘goed ‘ en die je categoriseert als ‘slecht’ .

Terwijl alle BKs zich bewust zijn van de feitelijkheid van de metafysische hiërarchie er is een stukje informatie die ze niet kennen maar wat er wel echt toe doet  en dat is waar hun eigen plaats is. De BK folklore is bezaaid met sterren die helder stralen en vervolgens vervagen. De grote afwisseling van de leden in een groot of middelgroot centrum betekend dat er zeker BKs zijn die je eerder bewonderde maar, en hier komt het beeld weer.. “zichzelf  van de vijfde verdieping hebben gegooid”, iemand die zichzelf te schande heeft gemaakt in de meest ernstige zin van het woord. ‘ “Hij heeft zijn eigen ingewanden uitgerukt” , hij heeft zich van zijn cyclus beroofd ‘ . Het is hartverscheurend als iemand waarvan je dacht de hemel mee te gaan delen  zijn status verandert is van een van de gezegende naar een ‘ Shudra ‘ want als de persoon waarvan je dacht dat het een geweldige BK was kan vallen kan het zijn dat je zelf de volgende bent .

De druk en zelf kritiek die dit veroorzaakt dringt door binnen de hele groep . Elke gedachte , elke actie is mogelijk het begin van de daling. Bij elke fout moet men zoeken naar de trigger het zelfvertrouwen wordt aangetast en men krijgt afkeer van zichzelf en het is bewezen dat  sommige BKs dit niet kunnen verdragen . En het helpt ook niet dat Raja Yoga aandringt op het constant herhaaldelijk gebruik van beeldvorming van zelfvernietiging als metafoor voor dit soort falen .

Hoe kun je leren omgaan met falen wanneer dit  al je toekomstige geboorten onherstelbaar veranderd ? Hoe kun je je aan een positief zelfbeeld vasthouden als een mislukking betekent dat je zelfs in je verleden toch al geen echte succesvolle BK bent geweest . Het geloofssysteem wordt hier gecombineerd met culturele elementen zoals de iconografie of diepere betekenis , de taal , semantische kaders , de pedagogische stijl en de meditatieve en mystieke praktijken en werkt diep in op nieuwe of kwetsbare BKs en plaats effectief een vloek op de overtreder . De vloek is misschien zelf aangepraat of misschien wel ingeprent door de religie door het gebruik van jargon , beelden en concepten van Raja Yoga . Het is allemaal al ‘voorgeprogrammeerd ‘ tijdens de happy vroege dagen van het intreden bij de sekte als hoop op overwinning op zijn sterkst is en angst om te falen het minst . Het zit erin en komt naar boven als het wordt geactiveerd nadat de BK zijn handelingen komt uitleggen of wordt overtuigd door anderen dat hij het moet uitleggen dat hij door zijn handelingen heeft gefaald althans volgens Raja Yoga termen .

De toxische na-effecten ontstaan over een langere periode vaak wanneer de BK zich heeft gedistantieerd van de senioren of de senioren van hem  of als hij de organisatie heeft verlaten . De leiders van de BK weten al te goed over de ernst van de psychische problemen waar sommige ex BKs mee te maken kunnen krijgen en nemen daar geen enkele verantwoordelijkheid voor.

Een greep uit de BK teachings:

Baba says: Those who were amazed and who then ran away and divorced the Father will then go and take birth as cremators. If children cause mischief at home or are disobedient, they are called cremators. You can really see that some belong to Shiv Baba and yet they cause so much mischief. To cause mischief means to be disobedient. Those who cause a disturbance in Shiv Baba’s service would eventually leave.

Those who have left Baba would become cremators for the subjects. However, those who stay here and perform sinful actions would become cremators for the royal family. At the end, they receive a crown and a royal costume because they are adopted by the Father.

We now belong to the highest-on-high Brahmin clan. Those people belong to the shudra clan. We are theists and they are atheists. They are those who don’t know God and we are those who have yoga with God. So, there is a difference of opinion, is there not?

You true Brahmins, who are the mouth-born creation of Brahma, are making effort to become deities. Shudras don’t make effort. It is only you Brahmins who receive shrimat through Brahma. It is through this that you become elevated deities. There is only a short time left; destruction is about to come. Conditions continue to grow worse. It won’t take time to get worse. If one of them drops a bomb, others will retaliate likewise.

The Father only talks to the Brahmin children. Shudras will not understand these things. First of all explain to them for seven days and make them into Brahmins so that they can realize that they belong to the clan of Shiva and that they are Brahma Kumars and Kumaris. You become the masters of the new world through this study.

All the human beings of hell will be destroyed. Everyone has to die, so why not claim your inheritance while you are alive? Otherwise, you will cry in distress.

If y ou leave y our study you become like street orphans.

You mustn’t consider yourself to be so clever and simply praise yourself. Maya is very mischievous. She scalps those who are body conscious. Baba continues to caution you children: If you don’t follow shrimat, Maya can attack you from all sides.

There can be no doubt about this. So many have doubts and leave the study. They ruin everything for themselves. Under no circumstances should you develop doubts in your intellect. Once you have recognised the Father, can you then have doubt in Him? You children know that you go to the Purifier Father having become pure. It is remembered: The Purifier has to come to purify the impure. Those who become this will go to the pure world and become immortal. Those who don’t become pure will not become immortal

You fall again and again. Mostly, you fall into the ditch of lust. The Father says: Don’t become dirty. Be very careful about this. The worst thing is to climb onto the pyre of lust and drown in the ocean of poison. The Father say s: Children, lust is the greatest enemy . This is why you must never even t hink about indulging in vice. It is through t his that you become dirty. Don’t think that the poison is removed from the intellects of all those who come here. When they see one another, some experience storms within them to become dirty. The Father says: Never become dirty; don’t chase after anyone. Never make effort to fall into vice.

BKWSU-structure 

Advertisements