Category Archives: BKWSU

Het BK Kastenstelsel

inverted_tree2Het BK Kastenstelsel

Een ander onderdeel van de BK ideologie  die vorm geeft aan de manier van denken over allerlei onderwerpen is het BK metafysische kastenstelsel . Elke ziel is altijd lid van een bepaalde kaste . Niet alleen in dit of dat leven maar ook in de zogenaamde zielen wereld .  BK illustraties en afbeeldingen van de zielen wereld laat elke ziel zien in een omgekeerde boom . God zit op de top , gevolgd door de hoogste BKs, dan de middelste rang , en vervolgens de onderste BKs . Onderaan zijn de laagste BKs geplaatst. Aan het begin van elke tak zijn de zogenaamde profeet zielen Christus , Boeddha , Mohammed, Abraham etc. Onder deze staan al de zielen van hun respectievelijke religies waar de beste eerst komt , gevolgd door de lagere en dan de laagste .

Iemands positie in deze hiërarchie staat vast . Als je toevallig een BK ziel bent dan ben je gezegend, althans vergeleken met leden van andere religies . In de cyclus van geboorte en dood hier op aarde  bent je als BK voorbestemd net zoals je dat was in de vorige cyclus en je loopt nooit het risico dat als je in de vorige cyclus een BK was dat je misschien als christen of een jood of een moslim wordt gedegradeerd . Eveneens kunnen zelfs de beste van de andere religies niet rekenen om gepromoveerd  te worden tot de  BK elite . Noch kunnen ze toetreden tot de enige ware hemel van de BK theologie namelijk de BK “Golden age” hemel. De zielen van andere godsdiensten gaan in het gunstigste geval  naar een soort van relatieve hemel in het midden van de BK hel . Ze hebben geen echte of absolute hemel .

Binnen de samenstelling van de BK zijn er natuurlijk ook verschillende niveaus  zowel de positie in de zielen wereld als in de kwaliteit en kwantiteit van het leven op aarde . Degene het dichtst bij God en praktisch vrijwel onafscheidelijk van God is de BK oprichter  Lekhraj Kirpalani en er zijn zeven andere zielen die deel uitmaken van de hoogste kwaliteit  wezens, de enige menselijke zielen waarvan wordt gezegd dat zij werkelijk de perfectie zullen bereiken  en deze posities zijn al ingenomen door de huidige BK leiders.  Maar er zou een plekje over zijn dus als je heel goed je best doet zou je je er nog tussen kunnen wringen als je dat echt heel graag zou willen.  Onder deze zeven zijn er nog honderd die misschien niet het allerhoogste niveau van perfectie zullen bereiken maar misschien wel heel dicht bij het absolute hoogste niveau kunnen komen en als een neveneffect van hun inspanningen tegelijkertijd hun BK religie over  de mensheid  verspreiden en zichzelf te zuiveren met hun eigen BK Raja Yoga meditatie zodat daardoor de nucleaire holocaust die de wereld eindigt en dus de ronde van deze hel ook zal eindigen . Veel van de vooruitstrevende ambitieuze Raja Yoga “teachers” hopen stiekem deel uit te mogen maken van de legendarische 108. En men moet benadrukken dat dit soort ambitie sterk wordt aangemoedigd .  “Hebzucht is goed” als het maar “de juiste soort hebzucht is “,  een “spiritueel” eigenbelang in het hart van BK filosofie van karma.

Onder de ‘ Rozenkrans van de 108 ‘ zijn er zestienduizend . Dit klinkt misschien veel maar als je bedenkt dat er momenteel enkele honderdduizenden leden van de religie de stoelendans doen wordt het vrij krap .

En onder deze zestienduizend zijn er negenhonderdduizend, het officiële aantal zielen die naar de hemel kan . Dit zouden wel BK zielen zijn maar bleken uiteindelijk nogal slecht te zijn . Ze deden te weinig “service” en hun meditatie was grillig en ineffectief .

Als een BK seksueel contact heeft gehad of kiest voor een relatie en vervolgens de organisatie verlaat of belastert is hij technisch gezien nog steeds een BK ziel en zal naar de hemel gaan  maar hij is schuldig door de uitzonderlijk kans die niet iedereen voorgelegd krijgt af te wijzen.  Hij heeft de directe leer van God verworpen of genegeerd en niet per ongeluk maar bewust. Hij heeft zogenaamde ondeugden tot op het punt waar de zonden van het vlees of de arrogantie van zijn ego om zichzelf te verwennen, zijn eigen verlangens na te volgen , zijn eigen meningen te uiten in plaats van te doen wat God hem heeft opgedragen toegestaan en opnieuw doen gelden tijdens zijn incarnatie als BK . Van een potentiële god die aan tafel van de hemelse en aardse goden had mogen plaatsnemen , mocht leven en liefhebben met andere leden van de elite 108 van de BK Rozenkrans tot in alle eeuwigheid, heeft hij zichzelf van de vijfde verdieping geworpen en zijn kans van ware grootheid onherstelbaar vernietigd . In zijn volgende incarnaties hetzij in de hemel of in de latere “ages” als de hemel wederom verslechterd en veranderd in de hel is hij nu voorbestemd om alleen maar van grote afstand te mogen toe kijken naar het mooiste aller hoogste. Maar.. als hij geluk heeft kan hij misschien in de nabijheid komen als kwalitatief middelmatige ziel, zeg maar een van de zestienduizend en mag dan hij “servant” dienaar zijn . Het dichtst dat hij nog bij de  “honderd en acht” kan komen is bij hun dood want hij zal hun lichamen moeten verbranden omdat hij tijdens zijn BK leven zelf werd verteerd door het vuur van lust .

Dit is het beeld dat geschetst wordt en is de korte versie want er is veel meer aan de hand en het effect van dit beeld wordt versterkt door de dagelijkse herhaling in de ochtend “klassen” die alle BKs moeten bijwonen en met deze zeer intense beelden ontwikkelt de BK zich verder . Net als bij het middeleeuwse katholicisme zijn de schoonheid van de goddelijke genade in al haar prachtige voorstellingen  in de geest van de gelovige geëvenaard door de verschrikkingen van helse mislukking .

Het BK begrip van het metafysische kastenstelsel heeft BK net als bij andere begrippen  ‘geleend’ van het hindoeïsme . Dat BK tracht deze begrippen nieuw leven in te blazen en te herinterpreteren om zo de visie van BKs op andere mensen tot in het extreme te veranderen wat moderne liberale Hindoes weerzinwekkend vinden . Het Hindoe kastensysteem is in zijn ergste uitingen vergelijkbaar met slavernij , nazisme en apartheid . Hoewel BK  kritisch is ten aanzien van het traditionele kastenstelsel gebruikt BK niet alleen de basisbegrippen (hoewel  ze worden geherinterpreteerd)  maar ook de bewoordingen . Brahmin etc hebben allemaal  een nieuwe BK betekenis . De status van cremator in de hemel  is het lot van slechte BKs en is een directe herinterpretatie van de untouchables  de rol van leatherworker en de cremator . Een  Shudra  is iemand van extreem lage kaste, een Hindoe van hogere kaste is niet toegestaan  om deze zelfs maar aan te raken laat staan ​​een praatje mee te maken of bevriend te raken en zijn allemaal labels geworden voor die BKs die zich vervallen in onzuiverheid met seksuele handelingen of door de BK te verlaten. Om een BK  Shudra te noemen is zo’n beetje het ergste scheldwoord dat je kunt bedenken. Ex-BKs hebben op hun beurt de term weer geherinterpreteerd  dus nu is de houding van sommige ex BKs om erom te lachen en te zeggen  “ja ik ben een Shudra ” wat deels een verdediging is tegen een zeer krachtige, beledigend en schadelijk concept en wat na jaren later nog steeds steekt  omdat ze weten dat  BK het echt meent.

Het is diep beledigend voor sommige senioren dat zij iets zouden kunnen leren van iemand die gelabeld is als Shudra, iemand van buiten de organisatie, zelfs als de betrokkenheid bij het ​​openbaar maken van de sektarische werkwijze van organisatie mogelijk een van Gods ondoorgrondelijke wegen is . Stel dat deze beloond zou worden voor alle inspanningen en een plaats bij de 108 zou krijgen dan is het zeer twijfelachtig dat de anderen BKs komen opdagen  om te feliciteren.

De effecten op BKs van deze steeds aanwezige indeling en gradatie van mensen zijn legio waaronder het onvermijdelijke isolement en narcisme dat  een kritiekloze en overdreven volgzame houding tegenover de senioren stimuleert. Ze zijn immers de allerhoogste 8! Een duidelijk teken dat je bent voorbestemd voor de vergetelheid zou de slechte persoonlijke betrekkingen zijn met de leden van de hogere kaste . Je zult je tijd in vorige geboorten doorgebracht hebben met zielen van je eigen categorie dus als je niet vertrouwd bent met de elite , of zij met jou dan is dat geen goed voorteken . Het metafysische kastensysteem in de fysieke wereld is in de vorm van de senioren  omdat hun positie  al bekend is . De senioren zijn “de acht” dus als je  het wilt aanschuiven aan de tafel  top kun je maar beter niet je betrekkingen met hen beschadigen . Hou ze tevreden en alle andere factoren zullen voor jou ook gelijk blijven. Het is precies zoals alle theoretische  kastenstelsels  het gaat om de controle van gedrag met het onvermijdelijke realistisch effect .

De rebel achteraan in de klas wordt minder plausibel een rolmodel simpelweg omdat hij niet de gewenste contributie levert aan zijn senioren. Het maakt niet uit dat hij eigenlijk wellicht verstandiger of slimmer is dan de rest van de klas. De neiging tot stigmatiseren , isoleren en uiteindelijk los laten van de ‘ slechte ‘ Bk is subtiel omdat BKs bijna allemaal vriendelijk en goed bedoelende mensen zijn . Het is ook een deel van de BK cultuur om liefde en respect te tonen voor iedereen. Maar je hebt niet of voelt niet dezelfde kwaliteit van liefde of respect voor degenen die je categoriseert  als ‘goed ‘ en die je categoriseert als ‘slecht’ .

Terwijl alle BKs zich bewust zijn van de feitelijkheid van de metafysische hiërarchie er is een stukje informatie die ze niet kennen maar wat er wel echt toe doet  en dat is waar hun eigen plaats is. De BK folklore is bezaaid met sterren die helder stralen en vervolgens vervagen. De grote afwisseling van de leden in een groot of middelgroot centrum betekend dat er zeker BKs zijn die je eerder bewonderde maar, en hier komt het beeld weer.. “zichzelf  van de vijfde verdieping hebben gegooid”, iemand die zichzelf te schande heeft gemaakt in de meest ernstige zin van het woord. ‘ “Hij heeft zijn eigen ingewanden uitgerukt” , hij heeft zich van zijn cyclus beroofd ‘ . Het is hartverscheurend als iemand waarvan je dacht de hemel mee te gaan delen  zijn status verandert is van een van de gezegende naar een ‘ Shudra ‘ want als de persoon waarvan je dacht dat het een geweldige BK was kan vallen kan het zijn dat je zelf de volgende bent .

De druk en zelf kritiek die dit veroorzaakt dringt door binnen de hele groep . Elke gedachte , elke actie is mogelijk het begin van de daling. Bij elke fout moet men zoeken naar de trigger het zelfvertrouwen wordt aangetast en men krijgt afkeer van zichzelf en het is bewezen dat  sommige BKs dit niet kunnen verdragen . En het helpt ook niet dat Raja Yoga aandringt op het constant herhaaldelijk gebruik van beeldvorming van zelfvernietiging als metafoor voor dit soort falen .

Hoe kun je leren omgaan met falen wanneer dit  al je toekomstige geboorten onherstelbaar veranderd ? Hoe kun je je aan een positief zelfbeeld vasthouden als een mislukking betekent dat je zelfs in je verleden toch al geen echte succesvolle BK bent geweest . Het geloofssysteem wordt hier gecombineerd met culturele elementen zoals de iconografie of diepere betekenis , de taal , semantische kaders , de pedagogische stijl en de meditatieve en mystieke praktijken en werkt diep in op nieuwe of kwetsbare BKs en plaats effectief een vloek op de overtreder . De vloek is misschien zelf aangepraat of misschien wel ingeprent door de religie door het gebruik van jargon , beelden en concepten van Raja Yoga . Het is allemaal al ‘voorgeprogrammeerd ‘ tijdens de happy vroege dagen van het intreden bij de sekte als hoop op overwinning op zijn sterkst is en angst om te falen het minst . Het zit erin en komt naar boven als het wordt geactiveerd nadat de BK zijn handelingen komt uitleggen of wordt overtuigd door anderen dat hij het moet uitleggen dat hij door zijn handelingen heeft gefaald althans volgens Raja Yoga termen .

De toxische na-effecten ontstaan over een langere periode vaak wanneer de BK zich heeft gedistantieerd van de senioren of de senioren van hem  of als hij de organisatie heeft verlaten . De leiders van de BK weten al te goed over de ernst van de psychische problemen waar sommige ex BKs mee te maken kunnen krijgen en nemen daar geen enkele verantwoordelijkheid voor.

Een greep uit de BK teachings:

Baba says: Those who were amazed and who then ran away and divorced the Father will then go and take birth as cremators. If children cause mischief at home or are disobedient, they are called cremators. You can really see that some belong to Shiv Baba and yet they cause so much mischief. To cause mischief means to be disobedient. Those who cause a disturbance in Shiv Baba’s service would eventually leave.

Those who have left Baba would become cremators for the subjects. However, those who stay here and perform sinful actions would become cremators for the royal family. At the end, they receive a crown and a royal costume because they are adopted by the Father.

We now belong to the highest-on-high Brahmin clan. Those people belong to the shudra clan. We are theists and they are atheists. They are those who don’t know God and we are those who have yoga with God. So, there is a difference of opinion, is there not?

You true Brahmins, who are the mouth-born creation of Brahma, are making effort to become deities. Shudras don’t make effort. It is only you Brahmins who receive shrimat through Brahma. It is through this that you become elevated deities. There is only a short time left; destruction is about to come. Conditions continue to grow worse. It won’t take time to get worse. If one of them drops a bomb, others will retaliate likewise.

The Father only talks to the Brahmin children. Shudras will not understand these things. First of all explain to them for seven days and make them into Brahmins so that they can realize that they belong to the clan of Shiva and that they are Brahma Kumars and Kumaris. You become the masters of the new world through this study.

All the human beings of hell will be destroyed. Everyone has to die, so why not claim your inheritance while you are alive? Otherwise, you will cry in distress.

If y ou leave y our study you become like street orphans.

You mustn’t consider yourself to be so clever and simply praise yourself. Maya is very mischievous. She scalps those who are body conscious. Baba continues to caution you children: If you don’t follow shrimat, Maya can attack you from all sides.

There can be no doubt about this. So many have doubts and leave the study. They ruin everything for themselves. Under no circumstances should you develop doubts in your intellect. Once you have recognised the Father, can you then have doubt in Him? You children know that you go to the Purifier Father having become pure. It is remembered: The Purifier has to come to purify the impure. Those who become this will go to the pure world and become immortal. Those who don’t become pure will not become immortal

You fall again and again. Mostly, you fall into the ditch of lust. The Father says: Don’t become dirty. Be very careful about this. The worst thing is to climb onto the pyre of lust and drown in the ocean of poison. The Father say s: Children, lust is the greatest enemy . This is why you must never even t hink about indulging in vice. It is through t his that you become dirty. Don’t think that the poison is removed from the intellects of all those who come here. When they see one another, some experience storms within them to become dirty. The Father says: Never become dirty; don’t chase after anyone. Never make effort to fall into vice.

BKWSU-structure 

Advertisements

“The Death of all Deaths has come”!

shiva-baba-wall-paper-brahma-combined-with-sweet-almighty-shiv-149972 Lekhraj Kirpalani alias Brahma Baba de overleden leider van de Brahma Kumaris in combinatie met God Shiva en beide uitgesproken als BapDada SPREEKT via een medium (Gulzar) in India. De zogenaamde god van de vrede laat zijn volgelingen weten dat deze wereld geen waarde heeft en vernietigt moet worden…….nou ja lees zelf de “verborgen teachings” en oordeel zelf. Denk daarbij aan de eigenschappen/karakteristieken van een sekte. Sommige woorden als bijvoorbeeld “destruction”, “donation” en “relationships” hebben een dubbele betekenis.

FEM - 07-09-20131

FEM - 07-09-20132

FEM - 07-09-20133

FEM - 06-09-20131

FEM - 06-09-20132

FEM - 06-09-20133

Jayanti en de Dalai Lama

jydl BK Jayanti is bij BK volgelingen bekend als spiritueel leider, trainer en auteur van een aantal “ghostwritten” boeken,  Europees directeur van de zogenaamde Brahma Kumaris Spirituele Wereld University (UK) in LondenBrahma Kumaris vertegenwoordiger bij de Verenigde Naties in Genève, familielid van de overleden BKWSU oprichter Lekhraj Kripalani en huidige wereldwijde leider Janki Kripalani en mogelijk de “troonopvolger” van Janki om herboren te worden als royalty’s in de toekomst “Gouden Eeuw”. Jayanti beweert  te hebben “gewerkt” met de Dalai Lama, zijne heiligheid Tenzin Gyatso.

 En richt zich in 2008 op:

“The need for women to develop positive communication among the religious leaders of the world”.

Om “de erosie van geestelijke waarden als een onderliggende oorzaak van de hedendaagse wereld crises”, te bekijken? 

Jayanti is ook lid van het uitvoerend comite van het World Congress of Faiths. Volledig ondersteund door de BKWSU PR machine.

Zoals de Brahma Kumaris 20 jaar heeft volgehouden dat de Universiteit van Texas  hun  leider Janki als “the most stable Mind in the World”, heeft verklaard en die claims later hebben ingetrokken werd het kantoor van de Dalai Lama benadert om de claim “gewerkt” te hebben met de Dalai Lama te controleren. Het volgende antwoord werd ontvangen van Zijne Heiligheid de secretaresse Chhime R. Chhoekyapa.

BrahmaKumaris.Info wrote: The Global Council‎ of the International Museum of Women record that on her curriculum vitae, Jayanti Kripalani of the so-called Brahma Kumaris World Spiritual University has “worked with the Dalai Lama”.http://www.imow.org/about/globalcouncil/indexCould you please confirm in what capacity, Sister Jayanti worked with the Dalai Lama?

Thank you

Chhime R. Chhoekyapa wrote: Thank you for your email regarding Jayanti Kripalani of Brahma Kumaris India having worked with His Holiness the Dalai Lama.I am to inform you that he has visited their Centre in Mount Abu to deliver talks and it is difficult to tell if His Holiness knows Ms. Kripalani personally.

 

Nou ja, men kan speculeren over wat BK leiders bedoelen met “werk”.

Jayanti heeft de universiteit niet afgemaakt en heeft nooit een echte baan gehad. Met de leeftijd om “op zoek te gaan naar zichzelf” raakte zij net als  Janki Kripalani in India betrokken bij de sekte. De positie van Kirpalani  binnen de organisatie is vermeend tot stand gekomen door aanzienlijke financiële en materiële donaties van haar vader.

Met beschuldigen richting de Britten van racisme en seksisme  omdat ze niet  zoals haar broer door kon leren voor dokter werd ze door haar moeder aangemoedigd de religie in te stappen. Het gezin Kirpalani was lid van dezelfde Sindi “business community” van waaruit de sekte ontstond. De jonge Jayanti werd al snel een leidend medium binnen de groep, de aard van de opleiding tot het mediumschap of de geest initiatie, wordt alleen besproken binnen de binnenste BK kringen. De betreffende berichten en instructies van de overleden oprichter en de spirituele gids van de groep tijdens de wekelijkse seances worden “Bhog offerings” genoemd. Haar advies binnen de religie wordt “Shrimat” genoemd wat wordt beschouwd als het woord “gelijk aan God “.

In het Verenigd Koninkrijk staat de Brahma kumaris geregistreerd als “goed doel” met als doel om het “Hindusim” te bevorderen en  het “bestrijden van armoede”. De BKWSU maakt gebruik van de beschermde titel “universiteit”  zonder de juiste bevoegdheid. Ondanks het ontvangen van meer dan $ 3.000.000 aan donaties elk jaar en het opbouwen van een vastgoed portefeuille ter waarde van meer dan $ 25.000.000, kun je niet spreken van “armoedebestrijding”.  

De “Global Council of the International Museum of Women” is een groep van diverse internationale leiders die zich inzetten voor de versterking en verbetering van het leven van vrouwen over de hele wereld door middel van onderwijs, sociale voorzieningen, maatschappelijke ontwikkeling, politiek, recht, kunst, de bevordering van vrede in de wereld en gerechtigheid.

Brahma Kumaris gebruikte vrouwen en verdacht veel kinderen als arbeiders voor de bouw van hun nieuwe luxe comfortabele met airco ingerichte woonkwartier vernoemd naar weer een andere Senior.

BK_workers

Lee James. “Al is de leugen nog zo snel…….

Lee_James  Al is de leugen nog zo snel……..

.World Renowned Psychologist from Australia to address youth in city – Hyderabad, August 2004 BK Lee James from Australia, an Internationally renowned Youth Counselor, Professional Actor, Post Trauma Counselor, Experience Meditation Teacher and a Psychologist to address a huge gathering of over 6,000 Youth on a subject, “How to Build Foundation for Lasting Success in personal, professional and Academic Life” at Shanti Sarovar near Gachibowli in city tomorrow. 

Lee is an Adviser to United Nations Organisation and does Post Trauma Counselling to the People affected by Natural and Man-made disasters. He was one of the 8 Psychologists chosen by UN from around the world to do counseling of 11th September victims at USA.

The entry for the talk is free and youth of twin cities are welcomed in large numbers. BK Lee who worked earlier as an independent field advisor to WHO on social trauma and disaster relief arrived in city on 18th August on a brief private visit to Brahmakumaris and has addressed Top Management of BHEL, Infosys, WIPRO, ISB etc and conducted an exclusive Train the Trainers to the HRD Resource Staff for the past couple of days.

Lee is an internationally renowned Professional Actor and acted in many Shakespearean Plays and is a famous Theatre Personality in Australia. He worked as Adviser to famous Peter Brooks Theatre Company.

Lee is an experienced RajYoga Meditation Teacher and has been practicing RajYoga Meditation for more than 20 years as taught by Brahmakumaris World Spiritual University. During his visit to Hyderabad from 18th August, Lee has addressed Top and Middle Management Executives at Nagarjuna Group of Industries, ICRISAT, Sierra Atlantic, Gandhi Medical College, ICFAI, College Principals Secretaries, Education Dept. etc. on the topic “Joy of Work”.
Now he is all set to address a Mega Youth Programme at Shanti Sarovar, an academy for a better world, which is the South India’s biggest Campus of Brahmakumaris on 24th August from 4 to 6pm. Brahma Kumaris is a unique spiritual value-based educational institution of international reputation with more than 6,500 centres in India and abroad in over 80 countries.

Lee James woonde in Brisbane Queensland Australië. Een artikel in een Koreaanse krant  openbaarde de waarheid over Lee James en onlangs heeft hij het Brahma Kumaris centrum verlaten. 

Lee James werd nooit uitgezonden naar Ground Zero om slachtoffers bij te staan, hij heeft nooit  voor de VN gewerkt, Hij is geen rijk of beroemd acteur, geen psychiater of trauma counselor, geen raadgever voor de slachtoffers van de bombardementen in Bali en niet gevraagd om te onderhandelen. Lee James werd wel door de Brahma Kumaris aangedragen als 1 van de belangrijke “sprekers” terwijl zij wisten dat zijn curriculum verzonnen was.

In 2006, liet de Brahma Kumaris  Lee James “Geavanceerde Counselling technieken” onderwijzen in een “Women’s Crisis Centre” in Penang, vermoedelijk een front voor de introductie van BK Raja Yoga. Hij heeft geen kwalificaties of ervaring maar de “kracht van een blanke man ‘in Azië? De brahma Kumaris zogenaamd non-profit organisatie, gewijd aan “het verbannen van geweld tegen vrouwen en kinderen,  gelijkheid van vrouwen en een samenleving die vrij is van geweld en discriminatie. Tegelijkertijd worden op het BK hoofdkwartier in India elk jaar 1.000 jonge Indiase vrouwen als onbetaalde werknemers tot slaaf gekroond en ter huwelijk aangeboden aan de BK God.

Wat zijn die  “advanced counselling techniques”  Is daar onderzoek naar gedaan door NIET BKs en echte geleerden?

WCC wrote:“Seven WCC staff and volunteers attended the training session organised by Brahma Kumaris Penang. Lee James, an experienced psychologist and counsellor from Australia spoke on Advanced Counselling Techniques.

In 2004 in India, zegt hij:

Lee James wrote:“… a popular and wealthy actor and revelling in the fame that I enjoyed when I joined Brahmakumaris. I found myself changing my approach to life and liking it also. I also discovered how theatre can be a marvellous medium for therapeutic workshops, especially for youth,” he says.

The Hindu schreef: Drawing upon mind power

He specialises in tackling the imaginary and real fears of man. His technique is to make people draw upon the energy within themselves to come out of a crisis. In a talk with C. Maya

A COUNSELLOR and psychologist, a professional actor, spiritualist, a management trainer… the roles that Lee James assumes in his daily life are many.

But he finds it quite easy to slip from one role into another because, as he says, counselling, theatre and spiritualism are all about the mind and its effect on an individual’s behaviour.

“In theatre, I use my spontaneity to elicit reactions from the audience. As a psychologist, I encourage people to look inwards, draw upon the energy within them. Mind is everything and once we learn to manage our mind and thoughts, we will move forward regardless of the changes around us,” says Lee James.

Lee James, a specialist in trauma psychology and a researcher in spirituality, has been working with the UN for several years now, in the fields of palliative care, disaster management and emergency preparedness, hostage negotiations, post-trauma counselling and therapeutic theatre. He was in the city recently at a management workshop organised by the Brahmakumaris Iswariya Vidyalaya here.

Brahmakumaris

In 1983, a chance meeting with Brahmakumaris, a spiritual and educational institution, changed his life forever.

“I was a popular and wealthy actor and revelling in the fame that I enjoyed when I joined Brahmakumaris. I found myself changing my approach to life and liking it also. I also discovered how theatre can be a marvellous medium for therapeutic workshops, especially for youth,” he says.

He began practising Yoga and meditation and also did intensive research on the healing powers of mind on body, stress management and spiritual empowerment. He has been involved with several international projects for the UN and WHO in post-trauma counselling, working with emergency crew and victims after social or natural disasters. His notable missions include post-trauma counselling at Ground Zero in New York in the aftermath of September 11, 2001 tragedy, at quake-ridden Kobe and Iran, rehabilitation of landmine victims in Cambodia, suicide intervention/prevention in Japan and Korea, hostage negotiations at Indonesia in 2003, among many others.

Ground zero

“I was at work at Ground Zero on September 11 afternoon itself; the rescue workers too needed a lot of support to help them take right decisions. I could not afford to be sentimental, I had to be detached and take the role of a problem-solver if I wanted to assist people to get back to life,” he says.

But the environment was torturous and by day three, he was drained emotionally and physically. “By the third day, America’s reaction had moved from shock to intense anger and all around me there were heated discussions. Those were moments when I had to struggle to renounce my socio-political beliefs and concentrate on getting people to pour out all their anguish and pain. This went on for nine days,” James says.

He also did a therapeutic theatre workshop for people. The relatives of the victims put up a play, in which they tried to portray the last thoughts of the victims. At the end of it, everyone in the audience was crying. But for the actors, they had finally put the tragedy behind them.

He feels that every educational institution should invest in giving their students training in life skills and a value education. Youth today should be taught how to overcome their feelings, to cope with changing environment and to move on with the tide.

“They claim that they are under `stress’, but stress is a creation in our mind. We are always trying to justify and prove that it exists. Go through a process of self-reflection and you will find that even stress has positive affirmations,” says James.

In toenemende mate gebruiken BKs het voorkomen als coaches en therapeuten en oefent  de organisatie ongepaste invloed uit op de volgelingen. Zij proberen een valse voorstelling van zaken te gebruiken om invloed in de samenleving te krijgen.

diiogenes wrote: As I knew Lee quite well (we were in the same year at NIDA), what I have to say may flesh out the picture of this soul who recently expounded the significance of the Mayan calendar. Prior to our BK lives, as an actor, I knew Lee to be a fearless, enthusiastic, talented and eccentric performer. I liked Lee a lot, and there was a mutual respect/friendship between us without us feeling we had that much in common.

It is interesting that most of those traits survived his entry into, and commitment to, Sydney Brahmin life. I did the course in Melbourne, April ’84, but wasn’t ready to don the whites and become Brahmin like. I happened to stay with Lee at his home in Sydney a year later.

He told me all about his Raj Yoga life (he’d done the course six months earlier) that he was in the very process of moving into Indraprasht (living with Didi Nirmala, her male assistant nicknamed Radar, and Anthony (Strano?) – who was kicked out of Indraprasht for showing a girl through the premises soon after, I remember) … how he’d changed his mind about becoming a politician, and now knew he was to become a Yogis.

He told me about his experience at a BK programme in (I believe) NZ where one of the Dadis had chanelled baby Krishna, and that he would take up learning Hindi so he could become an interpreter for the senior yogis, and had no doubts about what he was doing. I told him I’d done the course previously, which was met with a kind of ambivilance. My girlfriend went into another room and Lee gave me drishti, I remember.

Early ’86 I think. I’d been a good little yogis, attending Amrit Vela, following Shrimat, somewhat awkwardly transforming from wearing light colors, to cream, to white BK style, to fit into the Brahmin family. It was six months later when I next saw him. Our meeting in Sydney was preceeded by a number of phone calls from me. Initially I just asked him science questions that I was curious about – what happens to the satellites and space probes at cycles end (he said a senior yogis had told him the entire universe turns to light – OK, at least someone was willing to offer some answers now).

The third or fourth call I blurted out the frustration and misgivings I was observing and experiencing, particularly within the leadership of the Melbourne Brahmin family. His response was I should move to Sydney. I said it wasn’t practical at the time. I remember him saying a lot of the Brahmin family were in bondage, that center-in-charge Michael Smith ‘(the soul) doesn’t know who he is’.

I got the impression my calls, though infrequent, were testing Lee’s patience. He actually said to me on my third? call before I organised to visit Indraprasht a couple of months later, ‘let the questions cease’. Hearing that, I felt like a door had been closed, while I was in the thick of Brahmin weirdness and dysfunction down in Melbourne. To wit, a 2 hour Bhatti and special programme was held at the inauguration of a Sister’s Center – run by Gope and Mahoney (pronounced Marny) bhen, I remember.

As was her fashion, Didi Nirmala got the newbie Sister living in the center onto the ghadi stage to give her experience. She was a school teacher I’d met briefly, a coupla months before. She did not say much but I’ve never forgotten, “Sister Gope and Mahoney are so positive and supportive. They tell me what to do and, even before I can open my mouth, they’ve said, ‘You’re attached'”. This woman had tears welling in her eyes, and they weren’t tears of liberation.

Gope (an ugly piece of work and for good reason nicknamed Groper by a then friend of mine) and Mahoney sat near her with that learned air of superior detachment, that accompanies indifference to the plight of a lesser being. No one said anything about the obvious reference to the bullying. I had steam coming out of my ears. I waited until the programme ended and followed Groper and Mahoney into the kitchen, fully intending to fix their little red wagon one way or the other, so frustrated, repressed and despairing I was at too many months exposure to similar behaviour (Sparkal, your classic post on Sisters opened my eyes a lot, thanks).

I don’t remember exactly why I couldn’t get near them, too many other Sisters between us, they moved away out of the kitchen fairly quickly and I was both angered and relieved. The serve I was ready to give them was monumental. All it would have taken was for them to make eye contact, which they did not.

It’s interesting, looking back, why I did not hold Didi Nirmala more accountable on those occasions. I think it was because she just wasn’t accessible on so many levels. I’ll address that one a bit more further along. In any case, by the time I later arrived at Indraprasht I was hoping for a lot more enlightenment. What I got was more disturbance in general. I remember it was saturday morning class, just finished, Didi Nirmala had began calling non-Indraprasht BKs and newbies to introduce themselves and give their experience.

My jaw nearly hit the flaw when several Sisters, two whom I knew, scurried to sit and fawn and stroke Didi’s knee as she pontificated on something or other, “The importance of sharing, you must love Baba, blah blah blah”. Sorry? I am a bit distracted that you’re not addressing this idol/icon worship going on at your feet. I stiffened up the sinews and did my duty when my turn came to ‘share’. It was pretty excrutiating, but I did it as honestly and positively as I could.

I also remember starving most of the time I was there, which was only several days (in reference to the girl’s classic post here, who was crippled with guilt about wanting a second chapati). I got so hungry at one point I followed my nose to the kitchen, was eyeing some bowls of custard or the like on a bench. In one of those surreal moments Didi Nirmala walked through the kitchen, without giving me a glance, and I was caught in my intention to take something.

Boy, did I feel small, hungry and embarrassed then. Lee James was telling me to afford Didi Nirmala the same respect I gave to Baba, that this was the level of cooperation they deserved for their role. But I just began to see her as an obstacle. I think she knew I was in the kitchen because I was damned hungry. She knew I’d travelled up from Melbourne the night before, was new to the place. She couldn’t afford me a look, let alone the gesture of offering a bowl of food, but I was being asked to treat her on par with God.

Lee showed me his lifestyle up there, and talked a lot of Gyan, some of which I was able to absorb. The atmosphere of the BK family in Sydney was quite different to Melbourne, to say the least. Creative types were trying to get a few progressive things happening. Million Minutes of Peace programmes had started going into the community (on a slightly bizarre note, I’d offered my services in presenting/public speaking and, being NIDA trained, thought they’d find some use for me in a programme somewhere at some stage, nope. I ended up tagging along with two pukka bros, to a women’s auxilliary charity group – it was, literally, lamingtons, cups of tea and knitting needles at ten paces stuff).

These two pukka bros pulled out a white board and one then began drawing Venn diagrams while describing the aggregate statistical effect of co-operation in a community, and how to fit a few minutes peace into that, I kid you not. Besides pukka bros no.1’s voice, the only sound in the room was the woosh of air as the information sailed over their heads. I had the temerity to later criticise the Venn diagram approach as slightly inappropriate for these sweet old ladies. Pukka bro no.1 nearly went apopleptic at the criticism. You begin to lose faith in ‘the family’ when long serving Bhai’s like these two show they cannot relate to people, and a criticism nearly kills one.

On the note of family, it wasn’t long after my next visit to Sydney I think, Lee had not long gone to Japan, that he admitted he had virtually nothing to do with the Brahmin family anymore! He also said he wasn’t serving individuals anymore. I’d been complaining how intolerable things had become in Melbourne with mistreatment and weirdness. His reply astounded me, ” I have to admire your arrogance”. I then said I believed the BK family was a cult that was harbouring all these unhealthy things. He replied, “Hmmm, cult. I don’t know what that means, I’ll have to look it up”.

You don’t get into NIDA and begin studying for a psychology degree and not know that word. It was his way of giving me short shrift. But I expected more of him. He had access to the BK Seniors and did not want to know or see what was going on. He wasn’t serving individuals anymore. He was a world server!! God knows what was going on in his head.

Before he left for Japan, he helped co-ordinate a large public programme I attended, so it must’ve been my second visit to Indraprasht. I remember running into Lee and a guy called Niall, a bass player on a then recent English BK music album. I complimented Niall on his playing (seriously, I was so glad to hear something Western, and easy on my ear in meditation). They both stared at me for about three seconds, exchanged a few words with each other and walked off together as if I wasn’t there!

Boy, they must’ve been busy in service, or perhaps my compliment actually came out, “hey you Irish git, lets have a jam!”. I later offered my services to Lee to help with that evening’s public programme. Though he did not say, or particularly show it, he might have been under pressure as he again gave me short shrift.

He was discussing flashpots/fireworks onstage for a big finale (lots of BK bhais and bhens onstage holding hands singing something I forget). I had just directed a large event on stage in Victoria and knew there were stringent laws governing naked flame and fireworks indoors at theatres. I asked if he’d spoken to the theatre manager about it, and suggested to check with the fire department about regulations.

He dismissed my suggestion out of hand saying it was unneccessary and he knew what he was doing. I spoke to him by phone a couple more times when he was in Japan. I was a mess by then. I got him to organise to have Didi Nirmala answer a phone call from me to suggest a course of mental health treatment, which I felt I needed then. I’d been starving, isolated, miserable and increasingly depressed, unable to hold down employment as I fell out of the BK lifestyle over a 14 month period. Didi’s response was she did not know of any mental health professionals to recommend. That was pretty much the extent of her interest and our conversation.

This has probably been covered on this forum before, but looking back, I suspect she just didnt’ bother making any effort to adapt and understand anything of the Australian BKs’ makeup, existance and the culture she was coming into. She was probably used to having grateful souls turn themselves inside out to serve, fit in etc. So much so she presided over experiences such as are posted here in almost complete ignorance.

My first trip to Sydney, on a drive with Antony (Strano?) we stopped at a bhavan for some reason, where a 19 year old BK kid from the US grabbed my arm and in quiet desperation pleaded with me to help him get out of the BKs. He said he had no money to get home, couldn’t get help from anyone around him and was trapped there. I remember urging him to speak to Didi Nirmala!! Talk about a hollow gesture of help.

The thing that stuck with me was how clearly he was just a kid! Antony and I then went off to harrass Antony’s executive Brother about The Cycle and re-incarnation. What a bizarre experience the BK family has been. As I refer to in my earlier post (diogenes) I returned to the BKs briefly in the late 90’s to reassess what it had all been about.

Encountering the very same types of problems over several months – bullying, mistreatment, reticence, oppression, suppression within the family, I remember initially speaking to Charlie Hogg on the phone. His reply? “There aren’t very good quality souls coming in”. I kid you not!! Not, “in the nearly 15 years since you were here we’ve really understood what Baba means by as is the teacher, so are the students”.

At the retreat, I had a private meeting with Didi Nirmala. I did not want to. I felt very little positivity toward her. There hadn’t been more than two dozen words spoken between us in the past. I spoke about the bullying I was observing and the lack of effective communication between people (I’d actually said to Charlie Hogg to get Lee James back here in Australia to start teaching communication skills).

I cannot remember her response now, to be honest. But later that weekend she did something I’d never seen her do. She gave me, actually wrote it out on a little ‘spiritual blessing’ piece of paper, a huge compliment about my skills and creative gifts, how they’d inspire and bring positivity to many people. Now, I’d only been back in the BK fold for about six weeks at that stage.

The night before, Andy Travis, another soul and me had done a humourous sketch as part of the cultural programme. I played a cow’s butt/tail, the other two were a coupla flies on the imaginary cows back. Next day, everyone’s lining up to recieve their bit of paper from Didi. Poor old Andy, who’d been pukka for about 6 years solid, got some namby pamby wishy washy blessing. When he saw mine he all but cried in frustration. I don’t think Didi Nirmala has had the slightest clue of the effect of her ‘leadership’ on people, and I suspect it’s been like that for so long because she did not really care. She wasn’t responsible, Baba was. Whatever the specialty of this soul, it is not eliciting and spreading love.

As for Lee. I don’t doubt his commitment. He’s operated in relative isolation over 20 years in Japan. He was quite eccentric when I knew him. He’s pretty knowledgeful. I guess you’re really doing your own thing when you reject the ordinary BK family members, and I don’t know what blessings or attainments he’d be elligible for in that case. It would appear he’s either a great example of a liberated soul who doesn’t experience obstacles, or he’s settled for Guru ji in the absense of that progress none of us found either.

In any case, he’s done more good in the world than harm, and I’d still say hello to him.

About Brahma Kumaris?

heil

Weer een nieuwe website over de Brahma Kumaris. Een organisatie voor  “WERELD VREDE” afkomstig uit India echter voor die wereldvrede moeten wel eerst 7miljard mensen op een gruwelijke manier sterven doormiddel van een nucleaire holocaust (voor de laatste 75 jaar) binnen twee of drie jaar. Door de vele onthullingen over deze sekte op het internet is de organisatie bezig met een grootscheepse witwas campagne om de onthullingen weg te poetsen. Zij beweren dat de informatie over de sekte op het internet gebaseerd is op “halve waarheden” en verkeerde interpretaties een typische reactie wat des te meer bevestigt dat de Brahma Kumaris niet is wat zij ons willen laten geloven. Leden en ex-leden hebben hun ervaringen beschreven er is een ruimschoots onderzoek gedaan waarbij documenten boven tafel zijn gekomen. Allereerst was er ontkenning vanuit de organisatie maar ondertussen werden de onthullingen overgenomen van de onderzoekers die stuk voor stuk door de organisatie zijn geëxcommuniceerd. Vervolgens heeft de organisatie de bevindingen overgenomen en de geschiedenis die als waarheid werd “verkocht” uit de schappen gehaald en een plan bedacht om de onthullingen te laten “passen” en zo te bewerken dat nieuwkomers een heel ander kijk zullen hebben en de zogenaamde waarheid uit de boeken wordt geschreven. Door de jaren heen is gebleken dat de Brahma Kumaris een “einde tijds sekte” is met een weerzinwekkende doctrine en een missie om op alle fronten van de maatschappij mensen te rekruteren via gratis cursussen als, “leven zonder stress” “Positief denken” en “Self management leadership”. De leden van de sekte proberen binnen te dringen in het onderwijs systeem met hun ” Living Values Education program” voor kinderen zonder dat ouders daarvan op de hoogte zijn. Ook de Nederlandse Politie, het gevangeniswezen  en andere instellingen werden/worden benadert voor dergelijk gratis cursussen.

De Brahma Kumaris is een strikt “Einde tijds” religie gebaseerd op mediamieke boodschappen van een “geest entiteit”. Aanhangers geloven dat de God van alle religies tot de mensheid spreekt uitsluitend en alleen door middel van hun psychische mediums. Ze zijn geen Hindu, en bevorderen ook niet het hindoeïsme, noch onderwijzen ze originele Raja Yoga zoals zij wél beweren. In plaats daarvan gebruiken ze wel de taal van die tradities, als ook de “New Age” en “persoonlijke groei” bewegingen, met hun eigen verborgen betekenissen, om geïnteresseerde aan te trekken en nieuwe aanhangers te verwerven en staan bekend om de geheimhouding van hun ware overtuiging en om de historische herziening te verbergen voor nieuwkomers om die geleidelijk de sekte in te trekken. In toenemende mate gebruiken zij het voorkomen als coaches en therapeuten die ongepaste invloed uitoefenen op de cliënten . Zij proberen een valse voorstelling van zaken te gebruiken om invloed in de samenleving te krijgen.

Van 1932 tot na 1950, werd door de aanhangers van de religie hun miljonair financier Lekhraj Kripalani als God vereerd. Terwijl een groot aantal mislukte voorspellingen van het einde van de wereld terug te gaan tot aan de Tweede Wereldoorlog, 1950, 1976, halverwege de jaren 1980, blijft de religie nog steeds grote rijkdom te vergaren. Deze mislukkingen zijn verborgen voor nieuwkomers en opnieuw herschreven, terwijl de organisatie in toenemende mate financiering zoekt en zelfs de overheid benadert voor sponsoring van hun activiteiten. Brahma Kumaris heeft decennia lang hun “adviserende” status bij de Verenigde Naties sterk overdreven om zelf geloofwaardigheid te creëren, maar de VN weet niets van de werkelijke doelstellingen van de Brahma Kumaris.

De Brahma Kumaris zijn op grote schaal onderzocht door de academische wereld en de  bovenstaande claims kunnen eenvoudig worden bevestigd.

Centraal in Brahma Kumaris overtuigingen is dat 7000.000.000 plus mensen moeten sterven tijdens een op handen zijnde en wenselijke ‘Einde der tijde”’ die zij “Destruction” noemen en die ook zullen inspireren, zodat 900.000 van hun trouwe volgelingen een hemel op aarde zullen erven nu rond 2036 . Ze moedigen aanhangers aan om te geloven dat een hoge status in die hemel kan worden bereikt door het doneren van geld, goederen, gratis arbeid en onvoorwaardelijke mentale onderwerping aan het leiderschap, die de wereld zal gaan regeren als keizers en keizerinnen.

n het bijzonder, leren ze hun volgelingen dat de wereld moet worden “gezuiverd” door een onvermijdelijk nucleaire holocaust, waarin ze wetenschapper en militaire leiders inspireren “de moed geven”. Alle andere continenten behalve India, waar de BKWSU voorspelt te gaan regeren zullen zinken onder de oceanen. Dit wordt aangeduid als “The Knowledge” en grotendeels verborgen gehouden buitenstaanders.

De Brahma Kumaris werd uitgeroepen tot ‘vijand van de staat “door de regering van Griekenland in 1993, geclassificeerd als gevaarlijke sekte door de regering van Frankrijk in 1996, en opgenomen in de rapportage van het Oostenrijkse Federale Ministerie van Sociale Zekerheid en generaties. (Bundesministerium für soziale Sicherheit und Generationen) en als een “totalitaire Cult” in Rusland.

Ze hebben, gedurende tientallen jaren miljoenen geïnvesteerd in een “Public relations front” die de waarheid van hun religieus-politieke sekte verbergt. Niet alleen buitenstaanders, zoals  politici, de Verenigde Naties en de VIP’s worden misleid door de leiders, maar ook nieuwkomers in de religie die voor de gratis arbeid zorgen voor verdere expansie. Een hoeveelheid van cursussen zoals “positief denken” en “zelf management leiderschap” etc worden gebruikt om buitenstaanders binnen de sekte te trekken. Er zijn er maar weinig die weten wat de werkelijke politiek-religieuze agenda is.

In India en het buitenland, heeft de Brahma Kumaris seksueel misbruik van kinderen op het hoofdkantoor, meerdere zelfmoorden van volgelingen, financiële corruptie en, overtredingen aangaande immigratie de vervolging van kleine afsplitsingen van de groep willen verdoezelen en ontkennen. Sinds hun begin tijd in de jaren 1930,  zijn ze beschuldigd van het verbreken van gezinnen en ze blijven praktijken zoals hypnose en  massa huwelijken van maagden met hun god geest, met de eis dat hun ouders een bruidsschat meegeven.

Iedereen die de Guru, de cultus of haar dogma kritiek wordt aangevallen op een persoonlijk niveau. In plaats van eerlijk en intelligent debat met critici, met behulp van feiten en logica, zal de Brahma Kumaris de criticus persoonlijk aanvallen met scheldpartijen, persoonlijke laster, beschuldigingen van slechte motieven, en laster over intelligentie en de geestelijke/ spirituele gezondheid van de criticus.

“Je bent gewoon een atheïst, een leugenaar, een zondaar, stom, gek …”
“Je bent alleen in het voor het geld.”
“Je hebt slechte vibraties”
“Je bent kwaad en onder invloed van Maya.”
“Je bent een idioot.”
“Je bent niet spiritueel en je herkent “de vader” niet”
“Je bent egoïstisch en probeert om voor jezelf te krijgen.”
“Je hebt bijbedoelingen.”
“Je weet niet waar je het over hebt.”
“Je bent een liberaal of een socialist of communist, of een nazi.
“Je ziel is beschadigd door jaren van zondige leven.”
De meeste gewone of “normale” mensen zijn in staat om een aantal vragen en kritiek over hun organisaties en leiders te verdragen zonder op te blazen en boos te worden en te beweren dat de criticus “evil” is,  maar BK leden kunnen dat vaak niet, vooral niet als ze de kritiek niet kunnen weerleggen en bedenken methode’s om de kritiek weg te poetsen.