De nieuwe BK Jayanti “fansite”.

BK Jayanti heeft nu ook een eigen “fansite” gepubliceerd door BKs uit Nederland waaronder bestuurslid van BK Amsterdam Louis de Graaf.

Binnen BK is het altijd “de slager die zijn eigen vlees keurt”, of beter gezegd “de bakker die zijn eigen meel keurt, BKs zijn vegetarisch.  Ze kunnen het net niet allemaal voor elkaar krijgen en hoe meer er gewerkt wordt aan de verdoezeling en witwassen van de waarheid des te harder zal die waarheid hen volgen.

BK Jayanti van de afdeling London verteld de BKs in het Westen al 40 jaar dat de wereld binnen 2 tot 3 jaar vergaat en dat volgelingen op  basis daarvan hun leven moeten inrichten. Van tijd tot tijd verteld Jayanti (en andere BK leiders) de volgelingen om voor 6 maanden voedsel en water in te slaan en extra geld te doneren en zelfs om geld van de bank te halen.
Vorig seizoen, heeft  “BapDada” (de combinatie van de overleden leider en god Shiva) de volgelingen gevraagd of hij op “de knop” mag drukken met vervolgens de enthousiaste ja’s uit het publiek.

 

whenjy.

http://bkjayanti.org/values/

“Sister Jayanti believes that spiritual values are essential in order for us to restore balance, so that human beings can work in harmony with the environment. She was head of the Brahma Kumaris delegation and a speaker at Rio+20, the UN conference on Sustainability, in June 2012. Sister Jayanti was also part of the International Coordinating Team for Global Cooperation for a Better world – the project that invited people from around the world to give the values they wanted to see for a better world”. 

De hypocrisie en paradoxen van de BKWSU.

Jayanti Kripalani “Globe-trot” nogal “unecological” de wereld rond om VIPS na te jagen en vliegt naar Rio de Janeiro voor weer een andere VN-conferentie, Rio +20 om bij te dragen met een interreligieuze reactie op duurzame ontwikkeling: Ecologische Beschaving. Men zou zich kunnen afvragen welk belang  de Brahma Kumaris heeft in “duurzame ontwikkeling”, “ecologische beschaving” en “compassie voor mensen ” als ze geloven dat de hele wereld door kernwapens moet worden vernietigd en 7 miljard+  leden van de mensheid gedood moeten worden opdat zij een “gezuiverde” wereld beërven. Deze filosofie wordt momenteel internationaal wit gewassen door “Destructie” te veranderen in “Transformatie”.

De BKWSU zegt vanaf hun begin tijd tot op de dag van vandaag dat al het leven op aarde en de mensheid moet worden vernietigd in een reeks van gebeurtenissen doormiddel van “Destruction”. Dit is nodig om de wereld te zuiveren “zuiveren” van ondeugd. De kern van Brahma Kumaris filosofie is dat zijn beweren dat de vernietiging van de wereld  zal geschieden door hun inspiratie en inspanningen en dat dit betekent, wetenschappers geven moed geven om de kernwapens zullen gebruiken en afschieten. Een kernoorlog, natuurrampen en burgeroorlog, het zinken van alle continenten behalve India en eilanden blijven over waar de huidige Brahma Kumari centra zijn gevestigd. India wordt het toneel van een gruwelijk bloedbad, waarna alle dode lichamen weggespoeld door overstromingen. 

Na “Destruction”, zal een leger van speciale individuen, waaronder wetenschappers en Brahma Kumaris volgelingen de beschaving in minder dan 30 jaar weer op bouwen volgens de meest, hoogwaardige technologie en noemen dat de “Gouden Eeuw”. Brahma Kumaris aanhangers worden herboren als “goden” en wonen in paleizen van goud en diamanten, vliegende auto’s (Vimana) en leven 150 jaar. Voorplanting geschied zonder lichamelijk contact maar doormiddel van yoga. De nieuw geborenen kunnen direct spreken en muziekinstrumenten bespelen. De eilandjes die over zijn worden gebruikt als picknick plaats……. En ze leven nog lang en gelukkig.

Voorheen vertelde de filosofie de volgelingen 50 jaar tot “Destruction” en 50 jaar voor wederopbouw.  Dat is nu verwijderd uit de leer en verandert in 100 jaar omdat de voorspelde Destructie niet door ging.

jyrel

“I like the understanding of religion in its original sense – of being able to link with the Divine, with God, and reconnect to our original state of being (the latin wordligare means ‘to connect’)? 

Religie in de originele/oorspronkelijke vorm? Wat is die oorspronkelijke vorm van Religie volgens de god van de BK?

“BapDada is also happy to see the new children, that they have once again reached their own family. However, check if the foundation of your faith is strong: Is my faith number one faith or number two faith? If you have number one faith, then, as you progress, you should not find it difficult to imbibe the main subject of purity. If purity makes you fluctuate even in your dreams, if it causes fluctuation, you can understand that your foundation of the number one faith is weak because the original religion of souls is purity. Impurity is an external religion and purity is your original religion. So, when you have the faith of your original religion, no other external religion can shake you. Many children say that, previously, many good students used to come and that they now don’t know what has happened. So, what happens is that you do not experience the Father as He is and what He is”.

“Bapdada” is de combinatie van de overleden oprichter en leider van de BK, Lekhraj Kirpalani en god Shiva. Voor de eerste 18 jaar van het bestaan van de BK dacht men dat Lekhraj Kripalani God was, van 1932 tot ten minste 1950 en gebaseerd op “visions” van zichzelf als Krishna. Het was pas na 1950 dat de BKWSU de filosofie herschreef en een onstoffelijke God introduceerde met de naam Shiva waarvan werd beweerd dat hij tot de mensheid sprak via het lichaam van Lekhraj. Dit wordt verborgen gehouden voor aanhangers en nieuwkomers en de hagiografische geschiedenissen en biografieën geschreven door de organisatie fictionaliseert de vroegere geschiedenis. Na de dood van Lekhraj en de voorspelde destructie van de wereld (tweede wereldoorlog) die niet door ging werd Gulzar, een oude vrouw in India de “boodschapper” van nu dus de combinatie van de twee. God Shiva en de dode leider met de naam Bap en dada, de god van ALLE religies  die volgens de BK ALLEEN tot hen, in Madhuban India “spreekt” en nergens anders tot niemand anders.

Shiva heeft bepaalde ideeën over andere religies als zijnde het pad van duisternis. In de oorspronkelijke “teachings” worden andere godsdiensten onzuiver, duivels, het pad van onwetendheid, enzovoort genoemd. Volgens de Brahma Kumaris veroorzaken alle andere religies de degradatie van de mensheid.

In het bijzonder zijn ze van mening dat andere godsdiensten onvolledige afspiegelingen zijn van de Brahma Kumaris van 5.000 jaar geleden . Alleen Brahma Kumaris, zo geloven zij heeft een directe relatie met God en heeft de ware kennis gegeven door God.

De BKs geloven dat Jezus over God leerde via de BKs 5.000 jaar geleden, toen gereïncarneerd  is waarschijnlijk tijdens het dieptepunt van “de hemel op aarde” periode waarna hij 2000 jaar geleden is gereïncarneerd als de Christus ziel, een tweede ziel die afstamt uit de geestenwereld bezat hem en samen begonnen ze hun religie. In essentie,  Jezus was een medium en kanaal voor Christus net zoals Lekhraj Kripalani dat was voor God Shiva. Zowel Christus en Jezus  blijven reïncarneren binnen de christelijke religie en leidt deze in menselijke vorm tot op de dag van vandaag. Mohammed heeft ook 5.000 jaar geleden bij de BKs geleerd over God en geloven dat hij 1400 jaar geleden gereïncarneerd is, ook met een tweede ziel uit de geestenwereld die bezit van hem nam en samen begonnen ze hun Islam. In essentie,  Mohammed was een medium en kanaal voor een andere entiteit, net zoals Lekhraj Kripalani was voor God Shiva. Zowel Mohammed en deze andere entiteit blijven reïncarneren binnen de mohammedaanse religie en leidt deze in menselijke vorm tot op de dag van vandaag. Volgens BK heeft Mohammed sinds zijn geboorte nooit de Aarde verlaten, is hij nooit samen geweest met God, heeft hij niet de perfecte kennis van God en God inspireert hem ook niet rechtstreeks. Vreemd genoeg  noemt de God van BKs Abraham als de stichter van de islam 2500 jaar geleden en wist de BK God niets van het jodendom vóór zijn expansie in het Westen. Klein detail dinosaurussen leefde ook 2500 jaar geleden.

Wat zegt Gulzar, op de volgende vragen:

What is the difference between the Brahma Kumaris and other schools of faith?

“Ours is not a religious organisation. We do not claim to profess any religion. Religion or dharma means a path that you have chosen to live your lifestyle. What we see in Hinduism, Islam, Christianity, Buddhism, Jainism, Sikhism and other religions is a set code of conduct or a path given by God through God-sent messengers according to the need of the time. These helped in sustaining values and morals which led to certain levels of peace, love, and happiness in the world” …

How do you initiate people into your organisation?

People from all walks of life and different religions have been following the Brahma Kumari way of life. Those who wish to join us are given an hour-a-day course, which lasts for seven days, which includes The Knowledge of Self, the Supreme Soul, and the time. 
Mostly, the courses are available to all without any fee. We also conduct seminars and lectures on self-management and stress-free living for multinational companies, colleges, schools and welfare organisations in India and abroad. Those who wish to know more come to the classes, meditate regularly, and adopt and imbibe the teachings based on their experience of self-transformation.

Transformatie. Waarom noemt de Brahma Kumaris het nu “Transformatie”?

“Destruction”, blijft het woord dat door de god van de BKWSU, en de aanhangers intern wordt gebruikt maar onlangs opnieuw gelabeld  “Transformatie” voor niet-BKs, vooral in het Westen, waar de BKWSU een plek op de New Age markt probeert te veroveren en houdt bewust rekening met de publieke representatie.

Maar het betekent hetzelfde. De dood voor al het leven op aarde voor de zuivering zodat de wereld kan worden herboren als een perfecte Hemel op aarde alleen voor 900.000 gelovigen van Brahma Kumaris.

Wil je bij de BK dan moet je gaan geloven wat zij geloven. Je moet ook bereid zijn om je overtuigingen te veranderen, wanneer de BK god verkondigt een nieuwe unieke doctrine te leren.

(“God is called knowledge-full: He knows everything. His directions for liberation and salvation are unique. It is sung: Oh God! Only You know Your ways and means! We can only know them when You tell us. Therefore, He surely has to come here”). 

(“This is the impure world and that is why everyone calls out: O Purifier, come and establish the golden age! No one, apart from the Father, can establish it. Therefore, this is new knowledge for the new world. It is only the one Father who gives it. Krishna didn’t give knowledge. Krishna cannot be called the Purifier. Only the Supreme Father, the Supreme Soul, is the Purifier and He is beyond rebirth”).

brahma-baba

Geen enkele groep gaat zeggen dat men zijn geloof moet veranderen maar dat iedereen van “all walks of life”  van harte welkom is, de verandering treedt later pas in werking.

JYCON

We weten nu dat de BK niet is opgericht in 1936 maar in 1932. De Brahma Kumaris presenteren een zwaar herziene geschiedenis aan hun leden en potentiële leden. Volgens officiële documenten werd de organisatie opgericht in 1932 door Lehkraj Kirpilani in Hyderabad, Sindh hij was toen 48 jaar oud. Na juridische stappen tegen hem werd het een overwegend vrouwelijke groep, mannelijke leden werden beschuldigd van seksueel wangedrag en werden verbannen.

“The Father doesn’t tell you to just sit here.  Here husband and wife give sorrow to each other, because they lead a vicious life after marriage. You are becoming worthy to go to golden age where vice never exists. Lust is the greatest enemy. The next is the anger. Lust makes you vicious. Here you have to win over your enemy-the vices.Until you have faith, you cannot overcome vices”.

“I am the Lord of the Poor. The poor kumaris and mothers take this knowledge. There is so much respect for a kumari; everyone worships her. Then, when she marries, she becomes a worshipper. For half a cycle we were worthy of being worshipped, and then we became worshippers. A kumari becomes a worshipper in the same birth. A kumari is pure but, after marriage, she becomes a worshipper, impure. She considers her husband to be her god and bows her head to him and lives like his slave. Therefore, Baba comes and frees you from slavery”.

“There are many types of bondage of friends and relatives. The Father says: Renounce all of those and forge a relationship with the One. You say: My mind wanders a great deal. It cannot be forged in a relationship with One. We want to have very firm yoga with our sweetest unlimited Father who gives us happiness so that our intellects do not wander anywhere else. The Father says: For half the cycle, by following devilish dictates you have been wandering around and becoming distressed. Now stop this wandering! When you forget that you are a soul, you believe yourself to be a body. So, you then have relationships with bodies. Baba doesn’t tell you to break away, but, while in bondage in this land of death, remember this Godly relationship. That is bondage whereas the other is a relationship. There is sorrow in bondage and happiness in relationships. Bondage and relationship are both separate. The word ‘bondage’ is connected with the old world and the word ‘relationship’ is connected with the new world. You are now going to become the masters of the new world and so forge a relationship with the new world. While in that bondage, you have to make effort for this relationship. With whom do you have to keep a relationship? There isn’t anyone who would say, “Manmanabhav, madhyajibhav”, or, “Forge a relationship with the unlimited Father and the inheritance of unlimited happiness.” Only the Father enables you to forge this relationship. No human being can inspire you to make the effort to free yourself from bondage”.

Compassion love and care?

“This is the world of sinful souls. You have to go to the world of charitable souls. Remember Shiv Baba. This is also very easy for those who live at home with their family. The Father definitely remembers you children: I haven’t received a letter from so-and-so. What has happened to him? Then, when the child comes in front of Him, He asks: You didn’t become unconscious, did you? You don’t have that much love for the Father and your love is drawn to one who earns only a few pennies. You should give your news to Baba and tell Him that you are still alive and happy and that you are continuing to give the Father’s introduction to others”. 

“Baba says: When someone comes, ask him tactfully: Have you studied the Gita? So, tell me, who is the God of the Gita? You should explain tactfully in this way. It is said: You are the Mother and Father. So, this Brahma is the mother and you should have a relationship with him. If you don’t have love for him, everything is finished”. 

“Break all your connections with this old world. You definitely have to become pure”. 

“Have you developed unlimited disinterest in that old body and bodily world? Or, does that old body and world still pull you to itself? Do you experience it to be a graveyard? Do you actually see souls in front of you being unconscious or is it just for the sake of saying it? Unless you experience everyone to be already dead, that is, unless you experience this world to be a graveyard, you cannot become one who has unlimited disinterest”.

Brahma Kumaris zijn terecht beschuldigd van bemoeienis met huwelijken en andere relaties en het bewerkstelligen van het breken van families sinds de jaren 1930 en op elk continent waaronder zelfs de familie van de oprichter Lekhraj Kripalani. In tegenstelling tot de orthodoxe religies en als een celibataire religie is de uitbreiding van BK tot stand gekomen door individuen die hun familie hebben verlaten of door hele gezinnen die zich aansloten bij BK.

De BK heeft zolang het bestaan van de sekte volgelingen actief  gestimuleerd en geadviseerd  hoe  geleidelijk aan en indien nodig heteroseksuele en homoseksuele partnerschappen te verbreken. Brahma Kumaris leiders en andere volgelingen zullen specifiek advies geven aan mannen maar veel meer aan vrouwelijke aanhangers over hoe ze kunnen breken met hun partners.

Dit zal beginnen met het stoppen van fysiek en seksueel contact en aparte slaapplaatsen en in sommige gevallen zijn BKs zelfs betrokken bij het in werking zetten van een echtscheidingsprocedure met daarin opgenomen het vermijden van lichamelijk contact, apart slapen, weigeren iets te eten dat gekookt is door niet-BK familieleden en te weigeren andere sociale of religieuze gebeurtenissen bij te wonen. In sommige gevallen heeft dit geleid dat senioren adviseren over hoe en wanneer volgelingen aan de seksuele verlangens van hun partners moeten voldoen tot ze de partner kunnen verlaten en hebben zelfs advies gegeven om ​​abortus te plegen omdat het hebben van kinderen teveel zou afleiden van de toewijding aan Baba/de organisatie.  Het is juist om te zeggen dat de Brahma Kumaris leiders ook hun  familie, partners en kinderen achter hebben gelaten om zich bij de groep aan te te sluiten.

“Lekraj saw that the world needed a lifestyle based on inner strength rather than external prowess. His focus on women in the organization highlighted how empowerment and spiritual development of women brought a powerful and positive impact on personal and world transformation. This step demonstrated how the feminine principle could be a guiding and nurturing force in this world of rapid and often traumatic change, instead of decrying traditionally feminine qualities of patience, tolerance, sacrifice, kindness and love as ‘weak’ characteristics,.

lydig

De Brahma Kumaris overdrijven enorm over hun gelukkige maar zeer geringe verband met de Verenigde Naties. De VN  is opgericht na de Tweede Wereldoorlog om oorlogen te stoppen schending van de mensenrechten tegen te gaan en  burgerrechten, burgerlijke vrijheden, de democratie, en het bereiken van een duurzame vrede in de wereld te bevorderen. De Brahma Kumaris zijn inspirerend, om  ‘moed te geven”  aan de wetenschappers voor het uitvoeren van een dreigende en onvermijdelijke wereldwijde “Destruction”.

Waarom bekommert de Brahma Kumaris zich om “mensenrechten, burgerrechten, burgerlijke vrijheden en democratie want binnen de BKWSU is het er niet! Democratie is een vies woord en een teken van spirituele degradatie volgens de door “God aangewezen wereld Emperors “.

Op een gegeven moment zal de Verenigde Naties echt  wakker moeten worden. De BKs  benutten de goede naam van de VN om zichzelf te exploiteren en werden eerder zelfs gecensureerd om tot in de treuren steeds de naam van VN te gebruiken voor zelfpromotie… maar de BK gaat gewoon door.

Het zou goed zijn om alle gevallen waar de BK gebruik maakt van de naam van de VN om zichzelf te promoten wat overigens TEGEN de regels is  te documenteren.

http://bkjayanti.org/un toegevoegd! 

Er is geen democratie en zeer weinig geloofwaardigheid binnen de BKWSU structuur voor volgelingen. Het wordt allemaal uitgevoerd door de grillen van de onbetwistbare leiders.

Zoals vereist door de VN, heeft de BK GEEN:

1  democratisch aangenomen grondwet
2  democratische en transparante besluitvorming
3  representatieve structuur

BK heeft zeer weinig volgelingen die leden worden genoemd en slechts een enkeling in bepaalde commissies enz, maar er zijn veel mensen die hun geld, middelen ​​en hun vrije tijd gebruiken voor de BK dus zou men kunnen spreken van een representatieve structuur echter volgens de Amerikaanse statuten van de BKWSO bepaalt dat de BKWSO  “geen leden” heeft!  (voor de belastingdienst?)

Een ander typische BK contradictie?

2 gezichten, een voor de volgelingen en een ander vals masker voor de VIP’s (overheden, celebraties en rijken ? Well done! BK.

peace 

Ja en als die “negativiteit” komt dan zijn de BKs nergens te bekennen en verschuilen zich achter de BK God, zijn religie en zijn leer en hebben altijd gelijk, ze staan boven elke kritiek en zijn onberispelijk in ieder geval heeft de leider altijd gelijk. Ook de Murli (geschriften) zijn “heilige geschriften”, onfeilbaar en onbetwistbaar (behalve wat BK er zelf aan verandert om volgelingen te misleiden) En de organisatie van de BK god heeft altijd gelijk, en opvolgers van de overleden leider hebben ook altijd gelijk.

08 Mar 09

Sister Jayanti,

As you know BK Esther committed suicide by hanging herself on January 18th. Have you got any idea how much a person must be suffering to take a piece of rope, place that noose around their neck, and then deliberately kill themselves?
No doubt you have endeavoured to absolved yourself and the BKWSU of any responsibility. What excuse did you use? Mental problems? And do you continue to absolve yourself of concern by blaming her karma? We are wondering when you are going to show any sign of caring for those to whom you lecture on the meaning of God’s love. We are wondering when you are going to develop some concern for those over whom you intend to rule from your Golden Aged Throne.
Her tragic and no doubt traumatic death is a clear example of your failure to understand what is happening to the people in your own organisation. This is a glaring example of the need for a duty of care policy – something you have made every effort to avoid beyond reluctant exercises like the so-called “Global Functioning” – but Esther has demonstrated what a belated and useless exercise that has been. It is just a talkfest – you simply have no idea how to PRACTISE duty of care because you don’t care.
The very reason anyone becomes a BK is because they believe they have found the answer to their problems – they believe that they are impure and that is the reason they have these problems in their life. But the inescapable fact is that they have problems and those problems carry a great deal of emotional weight. So, to then turn around and say that Esther killed herself because she had problems, as if she were the exception, is ludicrous.
Brahmins, by default, have a history of emotional dysfunction – it is the very reason they became BKs! THAT IS WHY DUTY OF CARE IS SO IMPORTANT. You simply have to have a system in place that provides support to people like Esther so that they can be counselled and helped – and this is a specialised area that requires special skills. It is clearly a set of skills that you don’t have.
The fundamental issue is that a BK has been encouraged to detach from the lokik world including friends and family, and so when things go wrong who do they turn to? You have taught them to abandon all forms of support and thereby make them dependent on you, but then fail completely to fulfil the obligations that come with that.
When will you recognise the trauma that is inherent to falling apart as a BK? When will you overcome your reductionist, convenient position of “karma, drama, fortune” and practise what you preach – compassion?
Will you continue to not care when the next suicide or breakdown occurs? Will you address the issue of the Sister in Spain who had a mental breakdown and was then prevented from seeing her family? Or Lee James who has been forced into therapy but has still been left responsible for the Brisbane centre? When will you get over yourself and recognise that there are real people with real problems and that the principle obstacle to helping them is you!
The lives and the well being of every BK are at stake. This is bigger than you – do us all a favour and just get out of the way. Let people who care and are capable take responsibility. There are many far better people than you in the Brahma Kumaris. They can make a meaningful difference where you and your staggering self righteousness have proven to be nothing but an obstacle.

Dit was in 2009. Een willekeurige brief uit een hele reeks van hartverscheurende verhalen ook van de jaren daarvoor  van BK leden en ex-leden, familie en vrienden. Naar aanleiding daarvan heeft de BK in 2008-09 een interne evaluatie georganiseerd over de werking van de organisatie en zegt daarover het volgende:

“Following an internal review of the organization’s functioning in 2008-09, the organization reaffirmed its commitment to a culture of care. A spiritual culture of care means having someone to talk to, nurturing relationships by seeing the strengths and positive qualities in everyone, clearing up misunderstandings as soon as possible, and refraining from making judgments about others’ motives or actions based on an understanding of the law of karma. To say that the Brahma Kumaris are “uncaring” when someone has taken his/her own life flies in the face of personal experience”.

to be continued.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s