BK Anthony Strano

“What do you say to the Accusation that the Brahma Kumaris are a cult that believes in ‘global destruction and has a history of failed predictions”?

“Well, knowledge is given but how people interpret it is going to be different.

You see, every organisation is made up of people, and people are going to be of different levels, there are going to be different quality of understanding and so you are going to get different opinions but actually the original teachings never pinpointed an actual date of destruction. Even some teachers might have said this particular date.

In the original teachings, what it emphasised was change yourself today because what is important is today. Tomorrow will take care of itself. And what we have to destroy are actually those habits that interfer in our happiness and having proper communications with others. I destroy my fearfulness. I destroy aspects of my selfishness. I destroy aspects of my anger. Otherwise, how things are going to be transformed? Transformation means a returning and a remembering the original. And so what we first have to destroy are the old habits inside our self that we feel release, so that we can find liberation and freedom”.

BK Anthony Strano ontwijkt van de vraag, en zegt het tegenovergestelde van de waarheid  waardoor het allemaal “oh zo redelijk” lijkt. Heeft hij ooit de oorspronkelijke “teachings” gelezen? Hij heeft zeker 30 jaar Sakar Murlis achter de kiezen dus hij weet wat daar in staat.

Waarom ‘interpreteren’ als men de werkelijke woorden kan lezen? Oh, omdat de BK de werkelijke woorden verborgen houdt voor niet BKs om ze vervolgens te veranderen.

Anthony Strano herhaalt de typische BK halve waarheid dat hun god geest nooit een datum heeft gegeven  voor het einde van de wereld … een “waarheid” die waar is als het aankomt op een bepaalde dag of maand … maar vals als het aankomt op een bepaald jaar of jaren. Hij  moet weten over de voorspelling in 1976, omdat hij kort daarna BK werd en hij moet zich zeker  de voorspelling in 1986 nog herinneren. (50 jaar plus 50 jaar)

Als je NIET de waarheid, de hele waarheid en niets dan de waarheid, mag vertellen over de groep en de leiders en wanneer je je eigen spraak moet censureren en alleen maar bepaalde dingen MAG zeggen die voor het publiek acceptabel zijn dan moet je toch sterk overwegen of je niet in de verkeerde groep zit. Een gevolg hiervan is dat je ook niet kunt vragen naar de waarheid.

Als  “Je de waarheid niet kunt vertellen” is  dat onderdrukking van een afwijkende mening. Het is niet toegestaan ​​om iets te zeggen dat de leider of zijn leer tegenspreekt zelfs als je de waarheid spreekt.

De BK heeft standaard antwoorden voor bijna alles en van de leden wordt verwacht dat zij  die antwoorden napraten. Eigenzinnigheid en onafhankelijkheid of sceptisch denken wordt gezien als slecht.  Zelfstandig of kritisch denken wordt ontmoedigd, vooral kritische gedachten over de leider of de groep of de leer van de BK en positieve gedachten en uitspraken over de leider en de groep wordt aangemoedigd.

BKs verwarren “kritische perspectieven” met “haat”. Als je vragen hebt over ernstige problemen binnen de BK zullen die antwoorden met, “Waarom haat je BK?”, of “je bent anti BK”.

Twijfels over doctrines zal leiden tot slechte “resultaten”. Je zou niet in de hemel (golden age) komen, of je zou niet “verlicht”  worden, of je twijfels zorgen dat je valt, of iets dergelijks.

“Maya is such that she doesn’t allow you to make effort at all. She grabs hold of you by your nose, punches you and makes you totally unconscious. This is boxing. Baba says: Maya makes souls fall in a second. They become liberated in life in a second and also enter a life of bondage in a second. The soul divorces Baba and everything is destroyed. When there is faith, the soul claims the kingdom, but when doubts come, it is all over”.

BKs zullen zelfs beweren dat je anderen zult schaden door vraagtekens te zetten en anderen er van te weerhouden om “God te vinden” of dat je hun geloof verzwakt, of je brengt ze in verleiding waardoor ze hun ondergang tegemoet gaan. Leden worden daarom aangemoedigd te breken met mensen “uit de wereld” (Maya)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s