About Brahma Kumaris?

heil

Weer een nieuwe website over de Brahma Kumaris. Een organisatie voor  “WERELD VREDE” afkomstig uit India echter voor die wereldvrede moeten wel eerst 7miljard mensen op een gruwelijke manier sterven doormiddel van een nucleaire holocaust (voor de laatste 75 jaar) binnen twee of drie jaar. Door de vele onthullingen over deze sekte op het internet is de organisatie bezig met een grootscheepse witwas campagne om de onthullingen weg te poetsen. Zij beweren dat de informatie over de sekte op het internet gebaseerd is op “halve waarheden” en verkeerde interpretaties een typische reactie wat des te meer bevestigt dat de Brahma Kumaris niet is wat zij ons willen laten geloven. Leden en ex-leden hebben hun ervaringen beschreven er is een ruimschoots onderzoek gedaan waarbij documenten boven tafel zijn gekomen. Allereerst was er ontkenning vanuit de organisatie maar ondertussen werden de onthullingen overgenomen van de onderzoekers die stuk voor stuk door de organisatie zijn geëxcommuniceerd. Vervolgens heeft de organisatie de bevindingen overgenomen en de geschiedenis die als waarheid werd “verkocht” uit de schappen gehaald en een plan bedacht om de onthullingen te laten “passen” en zo te bewerken dat nieuwkomers een heel ander kijk zullen hebben en de zogenaamde waarheid uit de boeken wordt geschreven. Door de jaren heen is gebleken dat de Brahma Kumaris een “einde tijds sekte” is met een weerzinwekkende doctrine en een missie om op alle fronten van de maatschappij mensen te rekruteren via gratis cursussen als, “leven zonder stress” “Positief denken” en “Self management leadership”. De leden van de sekte proberen binnen te dringen in het onderwijs systeem met hun ” Living Values Education program” voor kinderen zonder dat ouders daarvan op de hoogte zijn. Ook de Nederlandse Politie, het gevangeniswezen  en andere instellingen werden/worden benadert voor dergelijk gratis cursussen.

De Brahma Kumaris is een strikt “Einde tijds” religie gebaseerd op mediamieke boodschappen van een “geest entiteit”. Aanhangers geloven dat de God van alle religies tot de mensheid spreekt uitsluitend en alleen door middel van hun psychische mediums. Ze zijn geen Hindu, en bevorderen ook niet het hindoeïsme, noch onderwijzen ze originele Raja Yoga zoals zij wél beweren. In plaats daarvan gebruiken ze wel de taal van die tradities, als ook de “New Age” en “persoonlijke groei” bewegingen, met hun eigen verborgen betekenissen, om geïnteresseerde aan te trekken en nieuwe aanhangers te verwerven en staan bekend om de geheimhouding van hun ware overtuiging en om de historische herziening te verbergen voor nieuwkomers om die geleidelijk de sekte in te trekken. In toenemende mate gebruiken zij het voorkomen als coaches en therapeuten die ongepaste invloed uitoefenen op de cliënten . Zij proberen een valse voorstelling van zaken te gebruiken om invloed in de samenleving te krijgen.

Van 1932 tot na 1950, werd door de aanhangers van de religie hun miljonair financier Lekhraj Kripalani als God vereerd. Terwijl een groot aantal mislukte voorspellingen van het einde van de wereld terug te gaan tot aan de Tweede Wereldoorlog, 1950, 1976, halverwege de jaren 1980, blijft de religie nog steeds grote rijkdom te vergaren. Deze mislukkingen zijn verborgen voor nieuwkomers en opnieuw herschreven, terwijl de organisatie in toenemende mate financiering zoekt en zelfs de overheid benadert voor sponsoring van hun activiteiten. Brahma Kumaris heeft decennia lang hun “adviserende” status bij de Verenigde Naties sterk overdreven om zelf geloofwaardigheid te creëren, maar de VN weet niets van de werkelijke doelstellingen van de Brahma Kumaris.

De Brahma Kumaris zijn op grote schaal onderzocht door de academische wereld en de  bovenstaande claims kunnen eenvoudig worden bevestigd.

Centraal in Brahma Kumaris overtuigingen is dat 7000.000.000 plus mensen moeten sterven tijdens een op handen zijnde en wenselijke ‘Einde der tijde”’ die zij “Destruction” noemen en die ook zullen inspireren, zodat 900.000 van hun trouwe volgelingen een hemel op aarde zullen erven nu rond 2036 . Ze moedigen aanhangers aan om te geloven dat een hoge status in die hemel kan worden bereikt door het doneren van geld, goederen, gratis arbeid en onvoorwaardelijke mentale onderwerping aan het leiderschap, die de wereld zal gaan regeren als keizers en keizerinnen.

n het bijzonder, leren ze hun volgelingen dat de wereld moet worden “gezuiverd” door een onvermijdelijk nucleaire holocaust, waarin ze wetenschapper en militaire leiders inspireren “de moed geven”. Alle andere continenten behalve India, waar de BKWSU voorspelt te gaan regeren zullen zinken onder de oceanen. Dit wordt aangeduid als “The Knowledge” en grotendeels verborgen gehouden buitenstaanders.

De Brahma Kumaris werd uitgeroepen tot ‘vijand van de staat “door de regering van Griekenland in 1993, geclassificeerd als gevaarlijke sekte door de regering van Frankrijk in 1996, en opgenomen in de rapportage van het Oostenrijkse Federale Ministerie van Sociale Zekerheid en generaties. (Bundesministerium für soziale Sicherheit und Generationen) en als een “totalitaire Cult” in Rusland.

Ze hebben, gedurende tientallen jaren miljoenen geïnvesteerd in een “Public relations front” die de waarheid van hun religieus-politieke sekte verbergt. Niet alleen buitenstaanders, zoals  politici, de Verenigde Naties en de VIP’s worden misleid door de leiders, maar ook nieuwkomers in de religie die voor de gratis arbeid zorgen voor verdere expansie. Een hoeveelheid van cursussen zoals “positief denken” en “zelf management leiderschap” etc worden gebruikt om buitenstaanders binnen de sekte te trekken. Er zijn er maar weinig die weten wat de werkelijke politiek-religieuze agenda is.

In India en het buitenland, heeft de Brahma Kumaris seksueel misbruik van kinderen op het hoofdkantoor, meerdere zelfmoorden van volgelingen, financiële corruptie en, overtredingen aangaande immigratie de vervolging van kleine afsplitsingen van de groep willen verdoezelen en ontkennen. Sinds hun begin tijd in de jaren 1930,  zijn ze beschuldigd van het verbreken van gezinnen en ze blijven praktijken zoals hypnose en  massa huwelijken van maagden met hun god geest, met de eis dat hun ouders een bruidsschat meegeven.

Iedereen die de Guru, de cultus of haar dogma kritiek wordt aangevallen op een persoonlijk niveau. In plaats van eerlijk en intelligent debat met critici, met behulp van feiten en logica, zal de Brahma Kumaris de criticus persoonlijk aanvallen met scheldpartijen, persoonlijke laster, beschuldigingen van slechte motieven, en laster over intelligentie en de geestelijke/ spirituele gezondheid van de criticus.

“Je bent gewoon een atheïst, een leugenaar, een zondaar, stom, gek …”
“Je bent alleen in het voor het geld.”
“Je hebt slechte vibraties”
“Je bent kwaad en onder invloed van Maya.”
“Je bent een idioot.”
“Je bent niet spiritueel en je herkent “de vader” niet”
“Je bent egoïstisch en probeert om voor jezelf te krijgen.”
“Je hebt bijbedoelingen.”
“Je weet niet waar je het over hebt.”
“Je bent een liberaal of een socialist of communist, of een nazi.
“Je ziel is beschadigd door jaren van zondige leven.”
De meeste gewone of “normale” mensen zijn in staat om een aantal vragen en kritiek over hun organisaties en leiders te verdragen zonder op te blazen en boos te worden en te beweren dat de criticus “evil” is,  maar BK leden kunnen dat vaak niet, vooral niet als ze de kritiek niet kunnen weerleggen en bedenken methode’s om de kritiek weg te poetsen.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s